Timing Rynek

Każdy, kto patrzy na gospodarkę i / lub handlem walutami powie, że banki centralne na świecie mają dużo energii, aby przejść na rynkach. To ma sens tylko wtedy, gdy się nad tym zastanowić. ruchy rynkowe są oparte na kombinacji fundamentalnymi, nastrojów i analizy technicznej. Bazowe podstawy obejmują podstawowe stopy procentowe i inne polityki pieniężnej, takie jak masywne rundy quantitative easing (QE) widział cały świat w ciągu ostatnich kilku lat. Banki opcjeonline.com centralne kontrolują kluczowe interesy ceny i przepływ pieniędzy, więc jest rzeczą zrozumiałą, że posiedzenia banku centralnego, zwłaszcza te, w których spodziewane są zmiany w polityce, są dobrym celem dla rynku poruszające wydarzenia prawdopodobne. Opcje binarne przedsiębiorcy mogą skorzystać poprzez utrzymywanie z tych spotkań.

Timing Rynek Dla opcje binarne

Teraz jestem pewien, że w tym momencie zaczynają się ze mną zgodzi, a nawet może być myślenie, że to będzie łatwe, ale to nie jest, zapewniam cię. Manewrowanie światów banków centralnych jest jak gra w szachy masywnego, gdzie każdy kraj banki stoi na zysk lub stracić z polityki. Z jednej strony, posiedzenia banków centralnych nie są zsynchronizowane. Każdy bank, opcjeonline a dla celów niniejszego artykułu skupię się na Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, Europejskiego Banku Centralnego i Banku Japonii, jest na swój własny harmonogram. Mimo, że każdy bank spotyka się regularnie zgodnie z własnym harmonogramem żaden z banków spotka się z regularnością w stosunku do siebie.

To, co mam na myśli; FOMC spotyka się co 6 tygodni, wydając oświadczenia polityki w środę po południu. Bank Japonii spotyka się co co cztery tygodnie z żadnym konkretnym ustalonym dniu; oznacza to zazwyczaj raz na miesiąc, ale może oznaczać dwa razy w ciągu miesiąca, raz na jakiś czas. EBC spotyka się dwa razy w miesiącu, po blisko początku i raz zbliża się do końca. Na początku spotkania, kiedy to zazwyczaj ogłosić zmiany polityki, ale może również zrobić w drugim spotkaniu w razie potrzeby. Ponieważ Fed spotyka się co 6 tygodni, możliwe jest, że nie http://www.opcjeonline.com/iq-option/ będzie spotkanie w niektórych miesiącach.Oznacza to również, że nie może być jedno lub dwa posiedzenia BOJ i / lub EBC w między każdym posiedzeniu FOMC, w zależności od harmonogramu. Jest również możliwe, że w danym miesiącu spotkania może być tego samego tygodnia albo nawet w tym samym dniu, lub też nie. Wyobraźmy sobie, grając w szachy, gdy twój przeciwnik może zrobić dwa ruchy dla każdego z Ciebie, czy mogły ich ruch podczas robili swój ruch.

Dodanie do zamieszania są protokoły spotkań. Każdy bank centralny uwalnia minut do ich spotkania w kilka tygodni po rzeczywistego spotkania. Protokoły odsłonić to, co każdy z uczestników ma do powiedzenia na temat polityki i może dać wskazówki Dalej na tej stronie dotyczące tego, co może się zdarzyć w przyszłości. Nie trzeba dodawać, że minuta może mieć duży wpływ na nastroje i oczekiwania. Inne czynniki wpływające na ekonomiczną szachy to dane. Czasami danych obsługuje obecną politykę, czasami nie zapewnia nie tylko zmienność i do rynku.

Afekty bankach centralnych można najlepiej zobaczyć bezpośrednio na rynku waluty, technika ta może być stosowana w innych rynkach. Uzyskać najlepsze rezultaty czasowe główne indeksy, pary walutowe i złota, ale istnieją inne rynki dotknięte przez banki centralne. Dla tego przykładu użyję JPY EUR /. Mam zaznaczone na wykresie podczas spotkania polityczne dla każdego odpowiedniego banku centralnego odbyły. Zauważ, jak w niektórych miesiącach BOJ spełnia pierwszy i w niektórych miesiącach to EBC. Również zauważyć, że istnieją trzy razy, że oba spotkania występowały w tym samym dniu. Z miesiąca na miesiąc jest jakiś ruch pary skupionej wokół każdego z w ten sposób posiedzeń banków centralnych. Większość ruchów są małe, bardziej oparte na oczekiwaniach niż zmian w fundamentach. Niektóre ruchy są duże, na podstawie rzeczywistej zmiany salda środków pieniężnych między jednym a drugim narodu. Ważnym wydarzeniem waluty nastąpiło w tym okresie, gdy BOJ rozpoczął historyczną programu QE w odpowiedzi na dekadach stagnacji gospodarczej.

 

Teraz spójrzmy na wykres ponownie. Tym razem zostały usunięte niektóre znaczniki na spotkania, gdzie zostały dokonane żadne zmiany w polityce lub stóp procentowych. Co pozostało to spotkania, w których fundamentalnymi zmienione lub gdy oczekiwania zmiany były bardzo wysokie. Istnieją dwa różne okresy na wykresie. Pierwszym z nich jest to czas, kiedy oczekiwanie na zmiany były wysokie i że zmiana została osiągnął lub przekroczył. Zrobiono to z ogromnymi zastrzykami kapitału do gospodarki japońskiej w celu podwojenia bazy walut. Drugi okres to czas, kiedy nie dokonano żadnych zmian, ale politykę QE nadal w mocy. EBC obniżone stopy procentowe dwukrotnie w trakcie drugiego okresu, ale ten ruch był blady w porównaniu do planów QE wprowadzonych przez BOJ.

 

Patrząc wstecz do stycznia widzimy pary rajd aż do wysokiego na początku lutego. Ten rajd był napędzany przez oczekiwania, że QE ruszy w Japonii. Jest to wiec prowadzące do i po wyborach Shinzo Abe i oczekiwaniem Kuroda stałyby się BOJ naczelnym. Istnieje wtedy kilka spotkań zarówno EBC i BOJ między lutym i na początku marca, bez zmian w polityce z obu, wynikających w formacji trójkąta. Na początku marca Kuroda jest potwierdzona jako przewodniczący BOJ, płyta spełnia i QE jest uchwalona w Japonii co powoduje, że EUR / JPY ponownie zebrać. Rajd doprowadziły do wyrwania się z trójkąta z ewentualnym szczytowej zbieżnej kolejnym posiedzeniu BOJ. Kolejne 7 miesięcy żadnej zmiany z każdym bankiem, powodując w zakresie obrotu dla pary.

Na wynos. Posiedzenia banków centralnych są ważnym czynnikiem na rynkach, zwłaszcza na rynkach walutowych. Nie tylko są spotkania się ważne, ale także minut, oświadczenia i oczekiwania. Opcje binarne przedsiębiorcy mogą korzystać z tych spotkań wykorzystując je jako cele dla sygnałów kierunkowych zmian w funkcjonowaniu rynku lub uzupełniających. W przerwach między posiedzeniami dni na ruchy dzień może być planowane za pomocą zmian w oczekiwaniach do polityki.Idąc z posiedzeń, a także oczekiwań, jest kluczem. Najlepszym sposobem dla handlowców binarne wykorzystać to, aby to część normalnego analizy fundamentalnej. Nadchodzące spotkanie może być czas, aby dostać się do handlu, może to być również odcięty wygaśnięcia na bieżąco handlu. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie spotkania spowoduje poważnych zmian w wartości aktywów, tylko wtedy, gdy poważne zmiany w polityce są wykonane. Jednak wzajemna zależność między bankami, gospodarki i rynków zaowocuje licznymi krótkoterminowych możliwości handlowych, jak również.